Modernizacja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pracownia Q2Studio stworzyła koncepcję przebudowy jednego z budynków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Budynek „O” z założenia ma się przekształcić w siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości.

Modernizacja budynku „O” należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wymagała od architektów Q2Studio świeżego spojrzenia nie tylko na bryłę obiektu, ale również na jego funkcjonalność. Niebawem obiekt ten całkowicie zmieni swoje przeznaczenie i stanie się siedzibą instytucji wspierającej rozwój młodych ludzi. Te perspektywiczne plany, zakładające stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, zobligowały projektantów do wykreowania przestrzeni, która dzięki swojej nowoczesności i świeżości  stanie się miejscem inspiracji dla studentów i absolwentów Uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny elewacja Uniwersytet Ekonomiczny od parkinguUKRYJ MENU ROZWIŃ MENU W górę